Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;Nr. Data Scurtă descriere Fișier
06 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Rebrișoara, începând cu 01.02.2024
05 31.01.2024 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”LUCRĂRI DE AMENAJARE ȘI CONSOLIDARE A RÂULUI GERSA, ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
04 31.01.2024 privind aprobarea actualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud, pentru anul 2024
03 31.01.2024 privind aprobare Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comuna Rebrișoara pe semestrul II al anului 2023
02 31.01.2024 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Rebrișoara să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul anual de evoluție al tarifelor la apă și canalizare în perioada 2024-2027, actualizat 2024, precum și modificarea prin Act adițional a Contractului de delegare a gestiunii servicilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr.3 din 17.09.2008 cu noul Plan tarifar din 2024
01 31.01.2024 privind alegerea de către Consiliul local al comunei Rebrișoara, a președintelui de ședință, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna februarie 2024
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
- - în curs de actualizare
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Observații
- - în curs de actualizare -
Nr. Data Scurtă descriere Observații
Nr Data Scurtă descriere Observații
06 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Rebrișoara, începând cu 01.02.2024 -
05 31.01.2024 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”LUCRĂRI DE AMENAJARE ȘI CONSOLIDARE A RÂULUI GERSA, ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
04 31.01.2024 privind aprobarea actualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud, pentru anul 2024 -
03 31.01.2024 privind aprobare Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comuna Rebrișoara pe semestrul II al anului 2023 -
02 31.01.2024 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Rebrișoara să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul anual de evoluție al tarifelor la apă și canalizare în perioada 2024-2027, actualizat 2024, precum și modificarea prin Act adițional a Contractului de delegare a gestiunii servicilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr.3 din 17.09.2008 cu noul Plan tarifar din 2024 -
01 31.01.2024 privind alegerea de către Consiliul local al comunei Rebrișoara, a președintelui de ședință, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna februarie 2024 -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

ARHIVA - AN 2023

ARHIVA - AN 2022

ARHIVA - AN 2021

ARHIVA - AN 2020