Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;Nr. Data Scurtă descriere Fișier
11 30.01.2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și U.A.T. Comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud
10 30.01.2023 privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale Administrație din aparatul de specialitate al Primarului comunei Rebrișoara, începând cu 01.02.2023
09 30.01.2023 privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare în comuna Rebrișoara, pentru anul 2023
08 30.01.2023 privind alegerea de către CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRIȘOARA, a președintelui de ședință, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna FEBRUARIE 2023
07 30.01.2023 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2023, pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de venit minim garantat - Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare
06 30.01.2023 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară nr. IG173300247 din 20.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2
05 30.01.2023 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Rebrișoara pentru anul școlar 2023 - 2024
04 30.01.2023 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
03 30.01.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008
02 30.01.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008
01 30.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Rebrișoara pe anul 2023
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
​​
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
13 08.02.2023 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Rebrișoara să voteze aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intrecomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud
11 20.01.2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și U.A.T. Comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud
10 20.01.2023 privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul de specialitate al Primarului comunei Rebrișoara, începând cu 01.02.2023
09 20.01.2023 privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare în comuna Rebrișoara pentru anul 2023
08 20.01.2023 privind alegerea de către CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRIȘOARA, a președintelui de ședință, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna FEBRUARIE 2023
07 20.01.2023 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2023, pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de venit minim garantat - Legea nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare
06 20.01.2023 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară nr. IG173300247 din 20.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2
05 20.01.2023 privind aprobarea Rețelei Școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Rebrișoara, pentru anul școlar 2023 - 2024
04 13.01.2023 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
03 13.01.2023 privind aprobarea Memoriului tehnico-economic și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud”, în vederea finanțării prin POIM 2014-2020
02 13.01.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Managementul integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Observații
13 14.03.2022 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Rebrișoara să voteze aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intrecomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud -
11 20.01.2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și U.A.T. Comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud
10 20.01.2023 privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul de specialitate al Primarului comunei Rebrișoara, începând cu 01.02.2023
09 20.01.2023 privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare în comuna Rebrișoara pentru anul 2023
08 20.01.2023 privind alegerea de către CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRIȘOARA, a președintelui de ședință, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna FEBRUARIE 2023
07 20.01.2023 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2023, pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de venit minim garantat - Legea nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare
06 20.01.2023 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară nr. IG173300247 din 20.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2
05 20.01.2023 privind aprobarea Rețelei Școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Rebrișoara, pentru anul școlar 2023 - 2024
04 13.01.2023 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
03 13.01.2023 privind aprobarea Memoriului tehnico-economic și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud”, în vederea finanțării prin POIM 2014-2020
02 13.01.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Managementul integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008
Nr. Data Scurtă descriere Observații
Nr Data Scurtă descriere Observații
11 30.01.2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și U.A.T. Comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud -
10 30.01.2023 privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale Administrație din aparatul de specialitate al Primarului comunei Rebrișoara, începând cu 01.02.2023 -
09 30.01.2023 privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare în comuna Rebrișoara, pentru anul 2023 -
08 30.01.2023 privind alegerea de către CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRIȘOARA, a președintelui de ședință, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna FEBRUARIE 2023 -
07 30.01.2023 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2023, pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de venit minim garantat - Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare -
06 30.01.2023 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară nr. IG173300247 din 20.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
05 30.01.2023 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Rebrișoara pentru anul școlar 2023 - 2024 -
04 30.01.2023 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
03 30.01.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008 -
02 30.01.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008 -
01 30.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Rebrișoara pe anul 2023 -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

ARHIVA - AN 2022

ARHIVA - AN 2021

ARHIVA - AN 2020