Model de cerere pentru solicitarea informaților de interes public

Descarcă cerere

Model de reclamație administrativă în caz de răspuns negativ

Descarcă cerere

Model de reclamație adminstrativă în cazul lipsei unui răspuns în termen legal

Descarcă cerere