Declarațiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere și vor cuprinde toate datele și informațiile solicitate de formular (funcție, CNP, domiciliu), potrivit modelelor prevăzute în Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010

Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în Anexa nr. 2, din Legea nr. 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit legii, declarațiile de avere și declarațiile de interese (depuse începând cu luna octombrie 2010) se afișează pe pagina de internet a instituției prin anonimizarea adresei imobilelor declarate (cu excepția localității unde sunt situate), adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii.

Declarațiile se depun anual, până la data de 15 iunie.Nume, prenume Funcția Declarație de avere Declarație de interese
Bodiu Marius Consilier
Burdeț Dorin Consilier
Burduhos Nicolae Consilier
Cîrcu Ana Inspector I asistent
Cîrcu Elena Inspector asistent
Cîrcu Onișor Consilier
Ciuta Ghiță Inspector asistent
Clapău Viorel Primar
Doboacă Monica Consilier
Ilovan Leon Consilier
Moldovan Nicolae Administrator
Mureșan Vasile Consilier
Olar Olga Inspector asistent
Rotar Ioan Consilier
Scurtu Anton Consilier
Scurtu Crina Mariana Inspector asistent
Scurtu Nastasia-Adriana Inspector asistent
Scurtu Otilia Secretar general
Sîrbu Ștefan Consilier
Țăranu Raveca-Adina Inspector asistent
Toderic Dan Silviu Profesor
Varvari Radu-Nicolae Consilier