În temeiul art.108 din Constituția României, republicată, al art. 26 alin. (4) și (7) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

Primăria comunei Rebrișoara organizează concurs/examen în vederea ocupării postului vacant corespunzător funcției de execuție în regim contractual:
Compartiment Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, funcția de execuție vacantă de referent 1 A - Șef S.V.S.U.

vizualizare document, bibliografie