Procese verbale ale şedinţelor de Consiliu local.

În conformitate cu prevederile ”Legea administrației publice locale nr. 215/2001”, secțiunea a 3-a privind ”Funcționarea consiliului local”, procesul-verbal și documentele care au fost dezbătute în ședință se depun într-un dosar special al ședinței respective, care va fi numerotat, semnat și sigilat de președintele de ședință și de secretar, după aprobarea procesului-verbal.
În termen de 3 zile de la terminarea ședinței, secretarul unității administrativ-teritoriale afișează la sediul primăriei și, după caz, pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței.Nr. Data Descriere Fișier
429230.06.2022Proces verbal ședința ordinară
414521.06.2022Proces verbal ședința extraordinară convocată de îndată
393131.05.2022Proces verbal ședința ordinară
294629.04.2022Proces verbal ședința ordinară
299419.04.2022Proces verbal ședința extraordinară convocată de îndată
229731.03.2022Proces verbal ședința ordinară
131525.02.2022Proces verbal ședința ordinară
63031.01.2022Proces verbal ședința ordinară
410629.06.2020Proces verbal ședința ordinară
335815.05.2020Proces verbal ședința ordinară
250931.03.2020Proces verbal ședința ordinară
140419.02.2020Proces verbal ședința ordinară
69730.01.2020Proces verbal ședința ordinară
5709.01.2020Proces verbal ședința extraordinară