ART. 68
(1) În exercitarea atribuțiilor sale primarul emite dispoziții cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoștință publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz.


Legea administrației publice locale nr. 215/2001

privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral la nivelul comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud

Vizualizare document

privind aprobarea modalităților de identificare și verificare a destinatarilor finali în cadrul Schemei naționale de sprijin pentru persoanele vârstnice și pentru persoanele fără adăpost

Vizualizare document