Transparența veniturilor salariale ale personalului din cadrul primăriei comunei Rebrișoara, în conformitate cu Art.33 din Legea - cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare

30.09.2019 31.03.2020