U.A.T. Rebrișoara

Documente de interes public

Oferte vânzare teren conform Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan

secțiune în curs de actualizare

Anunțuri, diverse

cu privire la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Statutului comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud

vizualizare document proces verbal afișare

cu privire la îndeplinirea procedurii de afișare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Rebrișoara și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020

vizualizare document

Programul de gospodărire a localităților comunei Rebrișoara, jud. Bistrița-Năsăud

vizualizare document

Anunțuri achiziții publice directe, anunțuri de intenție, invitații și anunțuri de participare, concursuri de soluții, inițiere proiecte.

Răspunsuri solicitări U.A.T. Rebrișoara