U.A.T. Rebrișoara

Documente de interes public
Oferte vânzare teren conform Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan

DataDescriereFișier
06.04.2021teren agricol situat în extravilan, suprafața 0,1907 ha
23.03.2021teren agricol situat în extravilan, suprafața 1,0527 ha

Anunțuri de interes public

DataDescriereFișier
06.04.2021Comisia Europeană lansează cursul de instruire online intitulat ”În întâmpinarea cetățenilor Uniunii - instruire online privind regulile UE pentru liberă circulație”. Acest curs se adresează în principal autorităților publice locale și județene, dar nu numai, în dorința de a fi un instrument util pentru o cunoaștere solidă a drepturilor, condițiilor și procedurilor care se aplică cetățenilor UE și membrilor familiilor lor referitor la libera circulație și ședere pe teritoriul statelor membre. Cursul este disponibil aici. https://ec.europa.eu/justice/elearning/ro/index.html -
15.03.2021În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se publică spre cunoștință generală faptul ca în data de 15.03.2021 au fost inițiate de către primarul comunei Rebrișoara, domnul Clapău Viorel, următoarele proiecte de hotărâre:
08.03.2021Primăria Rebrișoara informează persoanele cu dizabilități care sunt în căutarea unui loc de muncă că pot beneficia de un voucher de până la 5000 de euro pentru procurarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces (aparat auditiv wireless, mobility scooter, scaun cu roți electrice sau orice alt dispozitiv care ajută persoana să ducă o viață independentă), altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate. Programul permite și achiziția de două dispozitive, în cazul unor deficiențe bilaterale, cu mențiunea ca produsele asistive să fie cuprinse în recomandarea medicului specialist.
Informații suplimentare pot fi obținute la INFOLINE – 0751 015 063, de luni până vineri, în intervalul orar 12-14.
05.05.2020Anunț cu privire la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Statutului comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud
31.10.2019cu privire la îndeplinirea procedurii de afișare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Rebrișoara și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020
28.06.2019Programul de gospodărire a localităților comunei Rebrișoara, jud. Bistrița-Năsăud

Anunțuri achiziții publice directe, anunțuri de intenție, invitații și anunțuri de participare, concursuri de soluții, inițiere proiecte.

DataDescriereFișier
17.02.2021Primăria comunei Rebrișoara, cu sediul în localitatea Rebrișoara, nr.744, județul Bistrița-Năsăud, Cod fiscal 4347380, telefon 0263-220-162, email rebrisoara@bn.e-adm.ro, anunță licitație publică deschisă în data de 10 martie 2021, ora 12:00 pentru închirierea unui spațiu în suprafață de 54,70 mp. amplasat în incinta imobilului ”DISPENSAR UMAN” Rebrișoara, spațiu cu destinație de farmacie.

U.A.T Rebrișoara - Urbanism

DataDescriereFișier
-. . .în curs de actualizare

U.A.T Rebrișoara - răspunsuri solicitări, diverse

DataDescriereFișier
-. . . în curs de actualizare