• ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI REBRIȘOARA

  • COMISIA PENTRU BUGET FINANȚE, ACTIVITĂȚI ECONOMICE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL COMUNEI, AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM

    VARVARI RADU-NICOLAE (PREȘEDINTE COMISIE), MOLDOVAN RAMONA-NICOLETA (SECRETAR COMISIE), BODIU MARIUS (MEMBRU), MUREȘAN VASILE (MEMBRU), SÎRBU ȘTEFAN (MEMBRU)

  • COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, FAMILIE, ACTIVITĂȚI SOCIAL CULTURALE, CULTE, ACTIVITĂȚI SPORTIVE, AGREMENT, TURISM, SERVICII PUBLICE ȘI COMERȚ

    TODERIC ONIȚA-GAROFIȚA (PREȘEDINTE COMISIE), POP RAVECA-MARIA (SECRETAR COMISIE), MOLDOVAN NICOLAE (MEMBRU), BODIU MARIUS (MEMBRU), SCURTU ANTON (MEMBRU)

  • COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, APĂRAREA ORDINII PUBLICE, RESPECTĂRII DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENILOR, PROTECȚIE SOCIALĂ, PROTECȚIA MEDIULUI, AGRICULTURĂ ȘI SILVICULTURĂ

    CIOCÎRLĂ MACEDON (PREȘEDINTE COMISIE), MUREȘAN VASILE (SECRETAR COMISIE), CÂRCU ONIȘOR (MEMBRU), BURDUHOS NICOLAE (MEMBRU), JARDA DUMITRU (MEMBRU)