Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;Nr. Data Scurtă descriere Fișier
- - . . .în curs de actualizare -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
2 20.01.2021 privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Rebrișoara, în anul 2021 -
1 20.01.2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
Nr. Data Scurtă descriere Observații
2 20.01.2021 privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Rebrișoara, în anul 2021 -
1 20.01.2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
Nr. Data Scurtă descriere Observații
Nr Data Scurtă descriere Observații
- - . . .în curs de actualizare -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

ARHIVA - AN 2020