Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;Nr. Data Scurtă descriere Fișier
11 26.02.2021 privind aprobarea actualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud, pentru anul 2021
10 26.02.2021 privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare în comuna Rebrișoara pentru anul 2021
09 26.02.2021 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”AMENAJARE TROTUARE ÎN LOCALITATEA REBRIȘOARA”
08 26.01.2021 privind aprobarea Contului de Execuție al Bugetului Local de venituri și cheltuieli, la finele anului 2020
07 26.02.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Rebrișoara care va conduce ședința ordinară din data de 26 februarie 2021
06 02.02.2021 privind aprobarea modificărilor tehnice și implicațiilor financiare apărute în cadrul achiziției care are ca obiect: ”EXTINDERE REȚEA PUBLICĂ DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ MENAJERĂ ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
05 29.01.2021 privind alegerea de către CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRIȘOARA, a președintelui de ședință, pe o perioada de 3 luni, începând cu luna FEBRUARIE 2021
04 29.01.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2021, pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de venit minim garantat-Legea nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare
03 29.01.2021 privind efectuarea demersurilor legale și asigurării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de / sau reprezentare specializată a unității administrativ teritoriale Comuna Rebrișoara precum și ale autorităților administrației publice locale din comuna Rebrișoara pentru anul 2021
02 29.01.2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară nr. IG173300247 din 20.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2
01 26.01.2021 privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Rebrișoara, în anul 2021
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
19 20.01.2021 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud actualizat -
18 15.03.2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
2 20.01.2021 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 15.10.2020 - 24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa nr.12345 / 24.12.2020 în forma modificată de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud -
1 20.01.2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
Nr. Data Scurtă descriere Observații
19 20.01.2021 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud actualizat -
18 15.03.2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
2 20.01.2021 privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Rebrișoara, în anul 2021 -
1 20.01.2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
Nr. Data Scurtă descriere Observații
Nr Data Scurtă descriere Observații
11 26.02.2021 privind aprobarea actualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud, pentru anul 2021 -
10 26.02.2021 privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare în comuna Rebrișoara pentru anul 2021 -
09 26.02.2021 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”AMENAJARE TROTUARE ÎN LOCALITATEA REBRIȘOARA” -
08 26.01.2021 privind aprobarea Contului de Execuție al Bugetului Local de venituri și cheltuieli, la finele anului 2020 -
07 26.02.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Rebrișoara care va conduce ședința ordinară din data de 26 februarie 2021 -
06 02.02.2021 privind aprobarea modificărilor tehnice și implicațiilor financiare apărute în cadrul achiziției care are ca obiect: ”EXTINDERE REȚEA PUBLICĂ DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ MENAJERĂ ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
05 29.01.2021 privind alegerea de către CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRIȘOARA, a președintelui de ședință, pe o perioada de 3 luni, începând cu luna FEBRUARIE 2021 -
04 29.01.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2021, pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de venit minim garantat-Legea nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare -
03 29.01.2021 privind efectuarea demersurilor legale și asigurării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de / sau reprezentare specializată a unității administrativ teritoriale Comuna Rebrișoara precum și ale autorităților administrației publice locale din comuna Rebrișoara pentru anul 2021 -
02 29.01.2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară nr. IG173300247 din 20.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
01 26.01.2021 privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Rebrișoara, în anul 2021 -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

ARHIVA - AN 2020